A A
 

Aktualności

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

 

Emocje to nie ogórki. Nie należy ich w sobie kisić. EMOCJE co robią? czym są? skąd się biorą? czemu służą ?  jakie są? Zapanuj nad emocjami.  STWÓRZ GRĘ KARCIANĄ.

 

Trudne sytuacje są nieodłączną̨ częścią̨ codzienności. Mogą̨ one w rożny sposób wpływać́ na nasze funkcjonowanie i samopoczucie. Dlatego tak ważne jest kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i rozwiazywania problemów. Jedną
z form radzenia sobie z problemami jest proszenie o pomoc. Każdy z nas powinien być́ świadomy, jakie osoby/instytucje mogą̨ okazać́ się̨ pomocne w trudnej sytuacji.
WYKONAJ PLAKAT, STWÓRZ MAPĘ POMOCY ,,NASZE KOŁA RATUNKOWE POMOCNE W TRUDNEJ SYTUACJI”.

Zał. nr 1 do Regulaminu Konkursu: Zgłoszenie udziału w konkursie

 

Zał. nr 2 do Regulaminu Konkursu: Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział dziecka w Konkursie plastycznym organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej, Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Czechowicach-Dziedzicach z Filią w Bielsku-Białej oraz Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach:

Zał. nr 3 do Regulaminu Konkursu: Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na Organizatora Konkursu plastycznego oraz przetwarzaniu danych osobowych


opracowanie merytoryczne konkursu:

mgr Monika Jeżak

mgr Barbara Podolak


SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE W LINKU PONIŻEJ:

Konkurs o zdrowiu psychicznym

Dni wolne od zajęć wychowawczo-dydaktycznych

 

SP 2.05, 14-16.05, 31.05

 

PDP 2.05, 15-16.05, 31.05

Egzaminy zawodowe

Informacje dotyczące egzaminu zawodowego organizowanego w szkole znajdują się na stronie www.zsz4.blogspot.com