A A
 

Aktualności

Dni wolne od zajęć wychowawczo-dydaktycznych

14.10.2021 r. 
24.05.2022 r. 
25.05.2022 r. 
26.05.2022 r. 
03.06.2022 r. 

Szanowni Państwo

Nauczyciele, Wychowawcy, Pracownicy administracji i obsługi,

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice i Opiekunowie

 

Na zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020 składam serdeczne podziękowanie za ogromne zaangażowanie w proces dydaktyczno – wychowawczy i realizację celów edukacyjnych. Uczenie się i nauczanie w ostatnich miesiącach miało odmienny niż dotychczas przebieg i charakter. Wszyscy stanęliśmy przed zupełnie nowymi wyzwaniami kształcenia na odległość.

Ten trudny czas spowodowany pandemią przyniósł jednak nie tylko nowe wyzwania, ale i nowe doświadczenia. I chociaż nie było łatwo – dzisiaj z satysfakcją czynimy podsumowania wysiłków i starań i analizujemy efekty.

Dziękuję Nauczycielom, Pracownikom obsługi i administracji za wykonanie swojej pracy z należytym oddaniem, za pokonanie wielu trudności związanych z inną niż dotąd formułą nauczania.

Dziękuję Rodzicom i Opiekunom za otwartą oraz życzliwą współpracę z nauczycielami i wychowawcami swoich dzieci.

Dziękuję Wam, Drodzy Uczniowie, że potrafiliście odpowiedzialnie uczestniczyć w zdalnym nauczaniu, dając wyraz Waszej dojrzałości i samodzielności.

Odpowiedzialna postawa Wszystkich przyniosła sukcesy w postaci promocji Uczniów do następnej klasy z wynikami na miarę możliwości każdego z nich.

Dzisiejszy dzień to również okazja do pożegnania się z naszymi absolwentami. Dla każdego z Was okres pobytu w naszej szkole był z pewnością czasem dorastania, dokonywania pierwszych ważnych życiowych decyzji, nawiązywania przyjaźni, znajomości, wdrażania do aktywności zawodowej. Jestem przekonana, że niemałą rolę w tych zadaniach szkolnych i osobistych odegrali Wasi nauczyciele
i wychowawcy. Mam nadzieję, że miło i z uśmiechem będziecie Nas wspominać.

Państwa Nauczycieli i Pracowników proszę o przyjęcie życzeń zasłużonego dobrego odpoczynku.

Wszystkim życzę bezpiecznych wakacji.

Po letniej przerwie wracajcie w pełni sił i zdrowia do nowych zadań w kolejnym roku szkolnym. Wyrażam jednocześnie nadzieję, że od września nauka będzie mogła odbywać się w szkołach.                                                                                                                                 Magdalena Sobieska-Leśniak

 

                                                                                                                                Dyrektor ZSS Nr 4

                                                                                                                                 w Czechowicach-Dziedzicach

Wytyczne GIS, MZ i MEN

W związku z poprawą sytuacji epidemicznej w kraju stopniowo uruchamiana jest praca przedszkoli, szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych, schronisk młodzieżowych i innych placówek organizujących zajęcia pozaszkolne, czy możliwość przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych.

Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym, a w przypadku organizacji i przeprowadzania tegorocznych egzaminów z Centralną Komisją Egzaminacyjną, przygotowało szereg wytycznych przeciwepidemicznych, które przede wszystkim zapewnią dzieciom, uczniom, nauczycielom i pracownikom szkół i placówek bezpieczne warunki, a organom prowadzącym i dyrektorom pomogą w zorganizowaniu pracy w czasie epidemii związanej z COVID-19.

Wytyczne

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – konsultacje z nauczycielami w szkole

Rekomendacje GIS – zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Wytyczne – przeprowadzanie egzaminów

Wytyczne GIS – zajęcia praktyczne w szkole policealnej

Rekomendacje GIS – procedury działania poradni psychologiczno-pedagogicznych dla dzieci i młodzieży

Wytyczne – organizacja opieki w bursach i internatach

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men

 

 

 

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 24 maja br.

Do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie się odbywać na odległość. Dziś, 24 kwietnia br. Minister Edukacji Narodowej podpisał nowelizację stosownego rozporządzenia.

Wobec utrzymującej się wysokiej liczby zachorowań wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 przepisami rozporządzenia z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Minister Edukacji Narodowej zdecydował o podjęciu działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa wśród dzieci i młodzieży i ograniczeniu – w terminie od 27 kwietnia do 24 maja 2020 r. – działalności niektórych jednostek systemu oświaty.

Przypomnijmy, że w czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość. Za jej organizację odpowiada dyrektor szkoły.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Materiały

Rozporządzenie
nowelizacja​_rozporządzenia​_MEN​_-​_COViD-19​_(art​_30b)​_2404.pdf 0.14MB
Uzasadnienie
uzasadnienie​_do​_4​_nowelizacji​_rozporządzenia​_30b​_2404.pdf 0.10MB"Indianie" Teatr 21
spektakl dla uczniów dostępny on-line za darmo

 

Szanowni Państwo,

W najbliższą niedzielę, 19 kwietnia, po raz pierwszy w swojej historii, mamy możliwość zaproszenia widzów z całej Polski do obejrzenia spektaklu "Indianie".
Zapraszamy serdecznie nauczycieli oraz rodziców z dziećmi!

"Indianie" to spektakl dla dzieci od 7. roku życia. To opowieść o odwadze. Podróż do źródeł odwagi ukrytych w tajemniczej historii Czarnego Węża. Czym jest dzisiaj odwaga? Jak być odważnym? Jak żyć odważnie? Jak zachęcać do odwagi? A może wcale jej nie potrzebujemy?Jeśli pomyśleć o odwadze jako o ciekawości i pragnieniu poznania świata, to w dzieciństwie wszyscy jesteśmy odważni. Jednak proces edukowania bardzo często tłumi ciekawość i ujarzmia temperament. Dlatego nie każdy dorosły jest nadal odważny.Niech więc nawiedzą nas indiańscy bohaterowie. A wraz z nimi zwierzęta, żywioły, słońce i księżyc. Każdy z nas chowa w pamięci odważnych bohaterów. Być może znajdzie się w niej trochę miejsca dla Indian?

Aktorzy Teatru 21 przywołają ducha wojowniczek i wojowników. Nie bójcie się! Usiądźmy w kole, Słyszycie dźwięk bębna? Zatańczmy razem taniec pow-pow! Tak, Indianie powracają! My potrzebujemy ich, a oni nas. Czas się spotkać! Tym razem on line!

Teatr 21 jest teatrem warszawskim, działa od 2005 roku, a jego aktorami są przede wszystkim osoby z zespołem Downa i autyzmem. Bardzo ważna jest dla nas działalność edukacyjna, od lat podejmujemy szereg działań, których odbiorcami są nauczyciele i uczniowie z warszawskich szkół.

19 kwietnia, w niedzielę, Teatr 21 wraz z Nowym Teatrem zaprezentują zapis spektaklu "Indianie" w reżyserii Justyny Sobczyk.

Link będzie dostępny 19 kwietnia od godziny 12:00 przez 36 godzin pod adresami: 
https://bit.ly/Indianie-Teatr-21-online
https://bit.ly/Indianie-Teatr-21-FB

Wszystkich nauczycieli, którzy zdecydują się obejrzeć ten spektakl wraz z klasą, a następnie chcieliby przeprowadzić z dziećmi działania edukacyjne wokół przedstawienia - zapraszamy do kontaktu.

Prosimy wysłać maila na adres: szkoly@teatr21.pl

Postaramy się Was wesprzeć i zaproponować działania odpowiadające Waszym potrzebom. Spróbujemy odpowiedzieć na Wasze pytania związane ze spektaklem czy niepełnosprawnością.

Już dziś (poniżej w linku) znajdziecie Państwo program przedstawienia, który zawiera grę i słowniczek. Warto przesłać go rodzicom. To plik gotowy do wydruku, ale można go też przerysować. Dobrej zabawy!

> POBIERZ PROGRAM / GRĘ

Będziemy wdzięczni, jeśli przekażą Państwo nasze zaproszenie znajomym nauczycielom szkół podstawowych, którzy są w stałym kontakcie ze swoimi uczniami i ich rodzicami, a także tym, których interesuje praca na rzecz inkluzji społecznej.

 

Serdecznie pozdrawiam –

Wiktoria Siedlecka-Dorosz

+48 662 14 66 86 | szkoly@teatr21.pl

Fundacja Teatr 21 / ul. Marymoncka 59a/3 / 01-802 Warszawa

 

https://link.freshmail.mx/p/v6vy2ptv6f/6ucvv1orxx?fbclid=IwAR2IbTpg4m5I3x-Q7pHKOVZ7P3y7XT_fWXi4ZAfKOnFWBCueuEJ8XqwVYh0