A A
 

Aktualności

Egzaminy zawodowe

Informacje dotyczące egzaminu zawodowego organizowanego w szkole znajdują się na stronie www.zsz4.blogspot.com 

 

KONKURS NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE- GŁÓWNY KSIĘGOWY

 

Dyrektor  Zespół Szkół  Specjalnych Nr 4 w Czechowicach – Dziedzicach, ul. Nad Białką 1e
43-502 Czechowice-Dziedzice

 

OGŁASZA KONKURS NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - GŁÓWNY KSIĘGOWY


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Szkoły  Zespół Szkół  Specjalnych Nr 4 w Czechowicach – Dziedzicach, ul. Nad Białką 1e, 43-502 Czechowice-Dziedzice w zamkniętej kopercie, podpisanych imieniem i nazwiskiem , z numerem telefonu kontaktowego, adresem korespondencji  i e-mailem kandydata,  z adnotacją „Konkurs na stanowisko głównego księgowego” lub za pośrednictwem poczty na ww. adres  (liczy się termin wpływu dokumentów do szkoły),   w terminie   do 21 lutego 2023 r .  do godziny 15.00

Dokumenty które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.

 

Pliki do pobrania w zakładce Zamówienia publiczne (OGŁOSZENIE ZSS4, kwestionariusz, oświadczenie)

 

 

 

Dni wolne od zajęć wychowawczo-dydaktycznych

14.10.2021 r. 
24.05.2022 r. 
25.05.2022 r. 
26.05.2022 r. 
03.06.2022 r. 

Szanowni Państwo

Nauczyciele, Wychowawcy, Pracownicy administracji i obsługi,

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice i Opiekunowie

 

Na zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020 składam serdeczne podziękowanie za ogromne zaangażowanie w proces dydaktyczno – wychowawczy i realizację celów edukacyjnych. Uczenie się i nauczanie w ostatnich miesiącach miało odmienny niż dotychczas przebieg i charakter. Wszyscy stanęliśmy przed zupełnie nowymi wyzwaniami kształcenia na odległość.

Ten trudny czas spowodowany pandemią przyniósł jednak nie tylko nowe wyzwania, ale i nowe doświadczenia. I chociaż nie było łatwo – dzisiaj z satysfakcją czynimy podsumowania wysiłków i starań i analizujemy efekty.

Dziękuję Nauczycielom, Pracownikom obsługi i administracji za wykonanie swojej pracy z należytym oddaniem, za pokonanie wielu trudności związanych z inną niż dotąd formułą nauczania.

Dziękuję Rodzicom i Opiekunom za otwartą oraz życzliwą współpracę z nauczycielami i wychowawcami swoich dzieci.

Dziękuję Wam, Drodzy Uczniowie, że potrafiliście odpowiedzialnie uczestniczyć w zdalnym nauczaniu, dając wyraz Waszej dojrzałości i samodzielności.

Odpowiedzialna postawa Wszystkich przyniosła sukcesy w postaci promocji Uczniów do następnej klasy z wynikami na miarę możliwości każdego z nich.

Dzisiejszy dzień to również okazja do pożegnania się z naszymi absolwentami. Dla każdego z Was okres pobytu w naszej szkole był z pewnością czasem dorastania, dokonywania pierwszych ważnych życiowych decyzji, nawiązywania przyjaźni, znajomości, wdrażania do aktywności zawodowej. Jestem przekonana, że niemałą rolę w tych zadaniach szkolnych i osobistych odegrali Wasi nauczyciele
i wychowawcy. Mam nadzieję, że miło i z uśmiechem będziecie Nas wspominać.

Państwa Nauczycieli i Pracowników proszę o przyjęcie życzeń zasłużonego dobrego odpoczynku.

Wszystkim życzę bezpiecznych wakacji.

Po letniej przerwie wracajcie w pełni sił i zdrowia do nowych zadań w kolejnym roku szkolnym. Wyrażam jednocześnie nadzieję, że od września nauka będzie mogła odbywać się w szkołach.                                                                                                                                 Magdalena Sobieska-Leśniak

 

                                                                                                                                Dyrektor ZSS Nr 4

                                                                                                                                 w Czechowicach-Dziedzicach

Wytyczne GIS, MZ i MEN

W związku z poprawą sytuacji epidemicznej w kraju stopniowo uruchamiana jest praca przedszkoli, szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych, schronisk młodzieżowych i innych placówek organizujących zajęcia pozaszkolne, czy możliwość przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych.

Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym, a w przypadku organizacji i przeprowadzania tegorocznych egzaminów z Centralną Komisją Egzaminacyjną, przygotowało szereg wytycznych przeciwepidemicznych, które przede wszystkim zapewnią dzieciom, uczniom, nauczycielom i pracownikom szkół i placówek bezpieczne warunki, a organom prowadzącym i dyrektorom pomogą w zorganizowaniu pracy w czasie epidemii związanej z COVID-19.

Wytyczne

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – konsultacje z nauczycielami w szkole

Rekomendacje GIS – zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Wytyczne – przeprowadzanie egzaminów

Wytyczne GIS – zajęcia praktyczne w szkole policealnej

Rekomendacje GIS – procedury działania poradni psychologiczno-pedagogicznych dla dzieci i młodzieży

Wytyczne – organizacja opieki w bursach i internatach

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men