A A
 

Metoda Tomatisa czyli trening uwagi słuchowej został opracowany przez francuskiego otolaryngologa, neurologa i foniatrę – prof. Alfreda Tomatisa.

Według prof. Tomatisa istnieją dwie funkcje układu słuchowego. Pierwszą z nich jest słyszenie, czyli odbiór dźwięków przez narząd słuchu. Drugą jest słuchanie - uwaga słuchowa – czyli proces przetwarzania i interpretacji dźwięków. Słyszenie jest procesem biernym i zależy od tego czy narząd słuchu jest nieuszkodzony. Słuchanie jest natomiast procesem czynnym, polegającym na przyjmowaniu i rozróżnianiu dźwięków. Dziecko może dobrze słyszeć, ale nie oznacza to, że potrafi równie dobrze słuchać, czyli, że ma prawidłowo rozwiniętą uwagę słuchową. Może mylić podobnie brzmiące słowa, wymagać kilkakrotnego powtarzania poleceń, mieć problemy z koncentracją uwagi, z pisaniem i czytaniem itp.

Trening uwagi słuchowej ma na celu wyćwiczenie i usprawnienie zdolności słuchania.

 

Jak wygląda terapia metodą Tomatisa?

Trening uwagi słuchowej poprzedzony jest wykonaniem testu uwagi słuchowej i lateralizacji słuchowej oraz przeprowadzeniem wywiadu z rodzicem. W terapii metodą Tomatisa wykorzystuje się muzykę Mozarta oraz chorały gregoriańskie. Terapia polega na słuchaniu muzyki przez słuchawki. Muzyka podawana jest poprzez urządzenie zwane „elektronicznym uchem”, które przetwarza muzykę tak, aby zapewnić maksymalny trening uwagi słuchowej.

Sesje terapii trwają najczęściej ok. 2 godz. dziennie przez okres 15 dni. Potem następuje przerwa, a po niej kolejne etapy słuchania.

 

Komu może pomóc trening uwagi słuchowej?

Trening uwagi słuchowej Metodą Tomatisa najczęściej ma zastosowanie u dzieci, u których obserwujemy objawy związane z zaburzeniami uwagi słuchowej. U dzieci z zaburzeniami mowy, z dysleksją, z nadpobudliwością psychoruchową, z zaburzeniami koncentracji. Pozytywne efekty obserwuje się u dzieci z autyzmem, zespołem Downa, zespołem Aspergera oraz mózgowym porażeniem dziecięcym.

 

Jakich efektów można się spodziewać po terapii?

Najczęściej zgłaszane efekty terapii to poprawa koncentracji, lepsza kontrola własnego głosu i  mowy, poprawa wyników w nauce, chętniejsze wypowiadanie się, lepsza koordynacja ruchowa.Udostępnij