A A
 

W ramach zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów odbywają się:

L.p. Nazwa zajęć Prowadzący Lekcja Dzień
1 Kółko biblijne Aleksandra Twardak 8 wtorek
2 Kółko wokalne Kinga Hulbój 8 czwartek
3 Kółko filmowe Artur Bubec 8 czwartek
4 Kółko języka angielskiego Ariadna Śandor 7 poniedziałek
5 Kółko muzyczno-bajkowe Elżbieta Michalik 8 piątek
6 Kółko stymulacja polisensoryczna Beata Sosnowiec 1 środa
7 Kółko czytelniczo-plastyczne Teresa Mańdok 1 piątek
8 Kółko Sherborne Magdalena Stokłosa 7 wtorek
9 Kółko "Sensoryka" Monika Jeżak 8 poniedziałek
10 Kółko teatralne Lucyna Wojaczek 8 czwartek
11 Kółko ruchowe Tomasz Mańka 7 piątek
12 Gry i zabawy ogólnorozwojowe  Lucyna Rzeszutko poniedziałek
13 Kółko  - Gry i zabawy ogólnorozwojowe Dorota Jędrzejowska 8 wtorek


Udostępnij