A A
 

Logopedia – jest to nauka zajmująca się kształtowaniem właściwych wzorców mowy, usuwaniem jej wad i zaburzeń oraz uczeniem mowy w przypadku jej braku bądź utraty.
Celem terapii logopedycznej osób z niepełnosprawnością intelektualną jest usprawnianie procesu komunikacji w stopniu umożliwiającym im samodzielne radzenie sobie w życiu, a nie tylko wypracowanie bezbłędnej wymowy.
Terapia logopedyczna prowadzona jest indywidualnie lub w grupach 2 -3 osobowych. Na zajęciach wykorzystywane są metody dydaktyczne oparte na zabawie, formy terapii multimedialnej, prowadzone są ćwiczenia, które mają na celu:
- usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego (m.in. języka, ust, żuchwy);
- kształtowanie prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie fazy wdechu i wydechu;
- rozwijanie słuchu fonematycznego;
- wzbogacanie słownika czynnego i biernego;
- rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi;
- doskonalenie wypowiedzi pod względem gramatycznym i leksykalnym;
- rozwijanie umiejętności rozumienia wypowiedzi słownych;
- uzyskanie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek.
Obok tradycyjnych form terapii logopedycznej stosujemy także alternatywne i wspomagające metody komunikacji – AAC. Jest to grupa metod mająca na celu umożliwienie komunikowania się osobom, które nie posiadają umiejętności mowy, bądź posiadają ją w stopniu uniemożliwiającym satysfakcjonującą komunikację.
Korzystamy z Makatona, fonogestów, PCS - ów, Mówika, metody Ułatwionej Komunikacji.
Terapia logopedyczna jest procesem. Jej skuteczność zależy od współpracy logopedy z dzieckiem oraz rodzicem. Spotkanie z logopedą nie jest wystarczającym elementem terapii. Dlatego bardzo ważne jest zaangażowanie rodziców w systematyczne ćwiczenia z dzieckiem.Udostępnij