A A
 

 

W roku 1973 r. Szkoła Podstawowa Specjalna powstała jako samodzielna placówka.

W szkole było 5 oddziałów, w których uczyło się 92 uczniów.

W roku szkolnym 1976/77 przy szkole powstały pierwsze klasy zawodowe, w których kształcono w zawodach: kucharz, ślusarz, stolarz.

W następnym roku istniały już 4 klasy szkoły zawodowej i powstały nowe kierunki kształcenia: tkacz maszynowo-ręczny i ślusarz-spawacz.

Z dniem 21 sierpnia 1979r Szkołę Podstawową Specjalną Nr 9 i Zasadniczą Szkołę Zawodową  przekształcono w Zespół Szkół Specjalnych.

Powstawały kolejne kierunki kształcenia zawodowego jak krawiec odzieży damskiej lekkiej, ogrodnik-warzywnik, mechanik pojazdów samochodowych, operator maszyn przędzalniczych w późniejszych latach kucharz, piekarz.

Uczniowie szkoły zawodowej odbywali praktyki w wielu zakładach:

W Pszczynie w Zakładzie Produkcji Urządzeń Mechanicznych „Elwo”, Spółdzielni Inwalidów „Odnowa”, Transportowo-Spedycyjnej Spółdzielni Transmot, STW, Warzywniczym Zakładzie Doświadczalnym, a także w czechowickich zakładach: w Południowych Zakładach Przemysłu Elektrotechnicznego „Polam-Kontakt”,  w Spółdzielni Rękodzieła Ludowego i Artystycznego „Sztuka Beskidzka”, Fabryce Materiałów Opatrunkowych Polfa,  PEKAES Czechowice-Dziedzice.

 Udostępnij