A A
 

W Szkole Branżowej I stopnia jest możliwość kształcenia w zawodach:

  • kucharz,
  • piekarz,
  • cukiernik,
  • pracownik pomocniczy obsługi hotelowej,
  • monter zabudowy wewnętrznej i robót wykończeniowych w budownictwie.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształci w zawodzie kucharz.

Obecnie w ramach współpracy z instytucjami realizującymi projekty z EFS uczniowie zdobywają umiejętności i wiadomości w ramach projektów: „Integracja- praca” i „Krok w stronę pracy” realizując staże u pracodawców. Z tego tytułu otrzymują również stypendium.
Otaczamy wsparciem również naszych absolwentów z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, którym ułatwiamy wejście na rynek pracy poprzez uczestnictwo w projektach.
Szkoła dysponuje profesjonalnymi warsztatami do nauki zawodu oraz współpracuje z zakładami pracy, gdzie uczniowie realizują naukę zawodu i są to zarazem potencjalne miejsca pracy dla naszych absolwentów.

 Udostępnij