A A
 

Przewodniczący: Rafał Pająk
Zastępca: Rafał Pokusa
Skarbnik: Anna Bekas
Sekretarz: Katarzyna Szkotak

 

Zachęcamy do wpłat na Radę Rodziców smile w zadeklarowanej kwocie 50 zł

u wychowawców lub bezpośrednio na konto. Nr konta do pobrania ponizej.Udostępnij