A A
 

Zajęcia psychoedukacyjne w naszej szkole prowadzone są głównie przez pedagoga i psychologa w trakcie systematycznej pracy z uczniami. Ich elementy są także częścią Programu Profilaktycznego „Spójrz Inaczej”, którym od wielu lat objęci są uczniowie szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych w szkole podstawowej.

Główne cele zajęć to:

  • Zwiększenie poczucia samoakceptacji i poczucia wartości;
  • Lepsze rozumienie siebie, swoich myśli, uczuć itp;
  • Kształtowanie prawidłowych relacji interpersonalnych w grupie opartych na szacunku, uczciwości i tolerancji;
  • Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych;
  • Rozwijanie umiejętności wyrażania swoich uczuć, myśli, zasad, poglądów na forum grupy poprzez argumentację swoich wypowiedzi;
  • Kształtowanie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów przy równoczesnym akceptowaniu potrzeb innych – elementy treningu asertywności;
  • Utrwalanie zasad i norm panujących w społeczeństwie i rozumienie konsekwencji ich łamania;
  • Odkrywanie swoich mocnych stron, zdolności, które w przyszłości mogą pomoc przy wyborze zawodu;
  • Zwiększenie świadomości wpływu na własne życie – rozwijanie poczucia odpowiedzialności za czyny i słowa;
  • Stawianie sobie celów i zrozumienie procesu decyzyjnego.


Udostępnij