A A
 

Gimnastyka korekcyjna ma na celu:
• skorygowanie istniejących wad w postawie ciała, o ile jest to możliwe, do stanu prawidłowego,
• doprowadzenie sprawności fizycznej dziecka do stanu możliwie najlepszego,
• wyrobienie u dziecka nawyku utrzymywania prawidłowej postawy ciała we wszystkich sytuacjach i czynnościach dnia codziennego,
• wytworzenie silnego i wytrzymałego gorsetu mięśniowego.
Najczęściej występujące wady postawy:
Wady kręgosłupa:
- w płaszczyźnie strzałkowej: plecy okrągłe, plecy płaskie, plecy wklęsłe, plecy okrągło-wklęsłe,
- w płaszczyźnie czołowej: boczne skrzywienie kręgosłupa (skolioza).
Wady klatki piersiowej:
- klatka piersiowa lejkowata,
- klatka piersiowa kurza.
Wady kończyn dolnych:
- wady kolan: kolana koślawe i kolana szpotawe,
- wady stóp: stopa płaska (płaskostopie), stopa płasko-koślawa, stopa szpotawa
i stopa wydrążona.
Aby dziecko mogło uczęszczać na gimnastykę, należy dostarczyć zaświadczenie od lekarza o konieczności udziału w takich zajęciach.Udostępnij