A A
 

Świetlica w naszej szkole działa od poniedziałku do piątku od godziny 7:00 do godziny 15:05.

Jej głównym celem jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, stworzenie warunków do nauki własnej, zabawy, rekreacji i rozwiania zainteresowań. Dzieci spędzając wspólnie czas uczą się właściwych relacji i działania w grupie.

W świetlicy szkolnej odbywają się różnorodne zajęcia takie jak:
- plastyczne i techniczne
- muzyczne
- czytelnicze
- ruchowe
- oglądanie bajek i filmów
- pomoc w odrabianiu zadań domowych.

Zajęcia w świetlicy szkolnej organizowane są zgodnie z tematyką pór roku, świąt kalendarzowych, związane są z aktualnymi wydarzeniami szkolnymi oraz aktualnymi potrzebami i zainteresowaniami dzieci .

Obiady

Stawka dzienna 5,00 zł.

Opłaty za obiady należy uiszczać do 10-tego dnia każdego miesiąca. Opłat należy dokonywać u p. Małgorzaty Kruzel.

W przypadku nieobecności w szkole należy ten fakt zgłosić telefonicznie w sekretariacie szkoły. Odliczeniu podlega wtedy dzienna wysokość opłaty za korzystanie z posiłku za każdy dzień nieobecności.
Rodzic zobowiązany jest do poinformowania (w formie pisemnej) o rezygnacji z posiłków w następnym miesiącu, nie później niż w ostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego rezygnację z obiadów.Udostępnij