A A
 

Świetlica w naszej szkole działa od poniedziałku do piątku od godziny 7:00 do godziny 15:05.

Jej głównym celem jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, stworzenie warunków do nauki własnej, zabawy, rekreacji i rozwiania zainteresowań. Dzieci spędzając wspólnie czas uczą się właściwych relacji i działania w grupie.

W świetlicy szkolnej odbywają się różnorodne zajęcia takie jak:
- plastyczne i techniczne
- muzyczne
- czytelnicze
- ruchowe
- oglądanie bajek i filmów
- pomoc w odrabianiu zadań domowych.

Zajęcia w świetlicy szkolnej organizowane są zgodnie z tematyką pór roku, świąt kalendarzowych, związane są z aktualnymi wydarzeniami szkolnymi oraz aktualnymi potrzebami i zainteresowaniami dzieci .

 Udostępnij