A A
 

W Regulaminie projektu "Śladami Niepodległej" - pkt II B 2. otrzymuje nowe brzmienie;


" Kościół w walce o niepodległość w czasach Polski Ludowej na przykładzie życia ks. J Popiełuszki" - materiały pomocnicze w tym zakresie będą do odebrania od 30 kwietnia br. Konkurs będzie opierał się głównie na wiedzy z filmu pt. " Ksiądz J. Popiełuszko - wolność jest w nas". Ten konkurs zostanie rozstrzygnięty przez egzamin w formie pisemnej (test wiedzy) . Pytania testowe zostaną opracowane przez niezależnego nauczyciela historii i zostaną dostarczone w dniu egzaminu w zaklejonej kopercie.

Konkurs odbędzie się w siedzibie Organizatora 26 października 2018 o godz. 11,00.

 

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem.

 

 


Pliki do pobrania

Regulamin

Udostępnij