A A
 

!!! UWAGA !!!

W Regulaminie projektu "Śladami Niepodległej" - pkt II B 2. otrzymuje nowe brzmienie;


" Kościół w walce o niepodległość w czasach Polski Ludowej na przykładzie życia ks. J Popiełuszki" - materiały pomocnicze
w tym zakresie będą do odebrania od 30 kwietnia br. Konkurs będzie opierał się głównie na wiedzy z filmu pt. " Ksiądz
J. Popiełuszko - wolność jest w nas". Ten konkurs zostanie rozstrzygnięty przez egzamin w formie pisemnej (test wiedzy) . Pytania testowe zostaną opracowane przez niezależnego nauczyciela historii i zostaną dostarczone w dniu egzaminu w zaklejonej kopercie. Konkurs odbędzie się w siedzibie
Organizatora 26 października 2018 o godz. 11,00.

 

 

Zachęcamy do pobrania zakresu materiału konkursowego.

Życzymy POWODZENIA smile


Pliki do pobrania

Materiały do Konkursu

Udostępnij