A A
 

Zachęcamy do zapoznania się z podsumowaniem działań

podjętych w ramach realizacji projektu.

 

W Regulaminie projektu "Śladami Niepodległej" - pkt II B 2. otrzymuje nowe brzmienie;


" Kościół w walce o niepodległość w czasach Polski Ludowej na przykładzie życia ks. J Popiełuszki" - materiały pomocnicze w tym zakresie będą do odebrania od 30 kwietnia br. Konkurs będzie opierał się głównie na wiedzy z filmu pt. " Ksiądz J. Popiełuszko - wolność jest w nas". Ten konkurs zostanie rozstrzygnięty przez egzamin w formie pisemnej (test wiedzy) . Pytania testowe zostaną opracowane przez niezależnego nauczyciela historii i zostaną dostarczone w dniu egzaminu w zaklejonej kopercie.

Konkurs odbędzie się w siedzibie Organizatora 26 października 2018 o godz. 11,00.

 

 

Miło nam poinformować, że projekt "Śladami Niepodległej"

został objęty

honorowym patronatem

Pana Andrzeja Płonki, Starosty Bielskiego oraz Pani Urszuli Bauer, Śląskiego Kuratora Oświaty.

    

 

Projekt „Śladami Niepodległej” jest zbiorem inicjatyw i konkursów organizowanych w ramach obchodów rocznicy 100-lecia Odzyskania Niepodległości.

Organizatorem projektu jest Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Czechowicach –Dziedzicach ul. Nad Białką 1 e.

Cele projektu:
1. Kształtowanie postaw patriotycznych.
2. Upowszechnienie wiedzy z zakresu historii tradycji narodowej Polski.
3. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości.
4. Budowanie świadomości narodowej i obywatelskiej.
5. Pobudzanie miłości do Ojczyzny wyzwalającej dojrzałą dumę narodową.
6. Rozwijanie kreatywności i wrażliwości uczniów, uzdolnień recytatorskich, wokalnych, plastycznych, fotograficznych.
7. Mobilizacja do podejmowania osobistego trudu rozwoju samego siebie.

Projekt jest adresowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Ma charakter edukacyjny i wychowawczy. Projekt jest oparty na inicjatywach i konkursach jednoetapowych o szerokim zakresie propozycji - do wyboru podczas realizacji zadań.Udostępnij