A A
 

Od 1 sierpnia 2016 roku do 31 lipca 2018 roku nasza szkoła uczestniczy w projekcie dofinansowanym z Funduszy Europejskich "Daj mi szansę - doceń mnie!" 

Wartość projektu : 805.090,00 PLN, z czego dofinansowanie z EFS wynosi 724.581,00 PLN.

Projekt jest skierowany do 59 uczniów i 31 uczennic uczęszczających do szkoły podstawowej i gimnazjum w Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Czechowicach – Dziedzicach.

Celem głównym projektu jest wzrost atrakcyjności i jakości kształcenia ogólnego oferowanego przez szkołę, nabycie kompetencji kluczowych z zakresu matematyki i informatyki u 40 uczniów, w tym 13K i 27M poprzez przyrost wiedzy o 60% w wyniku udziału w zajęciach dydaktycznych i pozalekcyjnych oraz rozwinięcie kompetencji kluczowych (umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne, techniczne) wśród 90 uczniów, w tym 31K i 59M poprzez udział w zajęciach terapeutycznych do 30 czerwca 2018 roku.

 

PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ROKU REALIZACJI PROJEKTU:

- zrealizowano 392 godziny zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i pozalekcyjnych dla 34 uczniów szkoły podstawowej
- zrealizowano 374 godziny zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i pozalekcyjnych w tym 10 godzin z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego dla 28 uczniów gimnazjum
- zrealizowano 1584 godziny zajęć terapeutycznych metodą Tomatisa oraz Biofeedbacka dla 38 uczniów
- zorganizowano 3 wyjazdy do Teatru Lalek BANIALUKA, w których wzięło udział 50 uczniów szkoły
- zorganizowano 2-dniową wycieczkę krajoznawczo-edukacyjną do Torunia dla 45 uczniów szkoły
- zakupiono pomoce dydaktyczne, w tym m.in. sprzęt multimedialny (tablica multimedialna z projektorem, drukarka laserowa, laptopy, słuchawki, głośniki) pomoce na zajęcia kulinarne oraz na zajęcia przedmiotowe
- zakupiono specjalistyczny sprzęt do realizacji zajęć metodą Biofeedback, oraz Tomatis.

Projekt cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno uczniów jak i rodziców/opiekunów, co z pewnością znajdzie odzwierciedlenie w przewidywanej we wrześniu 2018r. rekrutacji do udziału w projekcie w drugim roku jego trwania.

Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć z realizowanych zajęć na profilu Fb szkoły winkUdostępnij