A A
 

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze prowadzone są dla dzieci i młodzieży z niepełnosparwnością intelektualną w stopniu głębokim. 

Odbywają się w zespołach liczących do czterech uczestników. W codziennych czynnościach poza nauczycielem funkcjonowanie uczniów wspiera pomoc nauczyciela. 

Celem pracy jest wspomaganie rozwoju uczestników zajęć stosownie do ich możliwości psychofizycznych.

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze obejmują:

  • polisensoryczne rozwijanie zainteresowania otoczeniem,
  • kształtowanie sposobu komunikowania,
  • nawiązywanie kontaktów społecznych,
  • usprawnianie motoryki dużej i małej,

oraz wdrażanie uczniów do osiągnięcia optymalnego poziomu samodzielności w czynnościach związanych z samoobsługą. Udostępnij