A A
 

Projekt „Kompetentni Zawodowi” w Zespole Szkół Specjalnych nr 4 cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony uczestników – uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Dotychczas zrealizowano kursy z zakresu budownictwa (montażysta rusztowań, operator wózków widłowych, operator ładowarek), gastronomii (praca w karmelu, HACCP, praca w czekoladzie – figurki i praliny, kuchnia wegańska, sushi, baristy, carvingu, ECDL BASE, wyroby piekarskie artystyczne i okolicznościowe, wyroby specjalne i dietetyczne, obsługa konsumenta) oraz kurs obsługi kasy fiskalnej oraz kurs florystyczny. W planach na najbliższe miesiące do realizacji został kurs florystyczny dla 5 osobowej grupy. Ponadto kolejny rok realizowane są zajęcia z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego oraz języka angielskiego zawodowego dla uczniów kształcących się w zawodach: pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, kucharz, monter zabudowy wewnętrznej i robót wykończeniowych w budownictwie. W ramach projektu wyposażono pracownię informatyczną w 16 stanowisk komputerowych oraz ekran multimedialny a na warsztatach szkolnych doposażono pracownię kulinarną, hotelarską oraz zakupiono sprzęt służący do szkolenia uczniów w zawodzie monter.  

 

Projekt „Kompetentni Zawodowi” w Zespole Szkół Specjalnych nr 4 cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony uczestników – uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Dotychczas zrealizowano kursy z zakresu budownictwa (montażysta rusztowań, operator wózków widłowych, operator ładowarek), gastronomii (praca w karmelu, HACCP, praca w czekoladzie – figurki i praliny, kuchnia wegańska, sushi, baristy, carvingu, ECDL BASE, wyroby piekarskie artystyczne i okolicznościowe, wyroby specjalne i dietetyczne, obsługa konsumenta) oraz kurs obsługi kasy fiskalnej oraz kurs florystyczny. W planach na najbliższe miesiące do realizacji został kurs florystyczny dla 5 osobowej grupy. Ponadto kolejny rok realizowane są zajęcia z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego oraz języka angielskiego zawodowego dla uczniów kształcących się w zawodach: pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, kucharz, monter zabudowy wewnętrznej i robót wykończeniowych w budownictwie. W ramach projektu wyposażono pracownię informatyczną w 16 stanowisk komputerowych oraz ekran multimedialny a na warsztatach szkolnych doposażono pracownię kulinarną, hotelarską oraz zakupiono sprzęt służący do szkolenia uczniów w zawodzie monter.  

  

 

 

 

"Kompetentni zawodowi"

Projekt „Kompetentni zawodowi” realizowany jest w naszej szkole od 1 maja 2018 i trwać będzie do 30 kwietnia 2021 roku. Priorytetem jest „Wzmocnienie potencjału edukacyjnego – dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy”. Wnioskodawcą projektu jest Powiat Bielski.

Wśród działań projektowych są:

  • zajęcia specjalistyczne teoretyczno-praktyczne z zakresu kształcenia zawodowego w pracowniach i na warsztatach szkolnych doposażonych w ramach projektu,
  • kursy i szkolenia z udziałem podmiotów zewnętrznych,
  • organizacja staży i praktyk zawodowych.

Celem projektu jest:

  • współpraca z przedsiębiorcami, pracodawcami w zakresie staży i praktyk zawodowych w ramach których uczniowie mogą nabywać i rozwijać kluczowe umiejętności i kompetencje niezbędne na rynku pracy, stworzenie atrakcyjnych i konkurencyjnych warunków edukacyjnych, a także realizację kursów zawodowych i studiów podyplomowych dla 7 nauczycieli,
  • dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb wynikających z regionalnego i lokalnego rynku pracy polegające na unowocześnieniu procesu kształcenia zawodów, poprzez realizację kursów i szkoleń, a także zajęć wykraczających poza zakres podstaw programowych, skutkujących nabyciem dodatkowych umiejętności i rozwinięciem wiedzy wśród uczniów oraz doposażenie warsztatów praktycznej nauki zawodu i pracowni szkolnych.

Dotychczas z możliwości realizacji staży skorzystało 14 uczniów a 25 realizuje zajęcia z języka angielskiego zawodowego oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego.  

 

 

 

 


Pliki do pobrania

Kompetentni Zawodowi

Udostępnij